Backup vha. tar

tar -zcvpf /media/raid/homebackup_11.01.2011.tar.gz –directory=/home –exclude=raid .
Mer om dette kan du lese her

Rsync med ssh fra en maskin til en annen (legges inn som cronjobb)

rsync -v -r -e ssh bruker@server:/mnt/Lagring/bruker /mnt/backup/brukernavn

Kommandoen over tar en katalog (/mnt/Lagring/bruker) på serveren «server», og kopierer alle endringer i alle underkataloger ned til katalogen /mnt/backup/brukernavn. OBS! Den sletter ikke slettede filer.

«Normal» rsync – Freenas, Openmediavault osv (obs – ikke kryptert)

Maskinen som skal sende fra seg data konfigureres som server. Her defineres det en modul som navngis fornuftig, f.eks. «bilder», hvor man definerer hvilke data man kan sende fra seg.

På klienten opprettes det en jobb som benytter seg av målmappe og modulnavnet man skal koble seg opp imot på server, og som angir server- og modulnavn man synker fra. rsync://192.168.1.20/musikk Her angir man også tidsintervaller man skal koble opp og synke ved.

Montere smb-shares over nettverk

sudo smbmount //server/share mountkatalog/ -o username=user,password=pass

Pacman (pakkehåndtereren i Arch Linux)

Oppdater og oppgrader: #sudo pacman -Syu

Bare oppdater: #sudo pacman -Syy

Søk etter applikasjoner: #pacman -Ss navn

Installer pakker: #pacman -S vlc openjdk6