friheim.com

Teknologi og øl

Linuxklient mot Windows-server

Så har jeg nok en gang satt opp en Linuxklient som skal koble seg opp mot et windows-share, og nok en gang har jeg lett lenge og vel etter en enkel måte å gjøre dette på. I Windows er dette enkelt; du velger «Map network drive» og huker av for at valgte stasjonsbokstav skal kobles opp mot samme share igjen ved omstart av maskina. I Linux er det, så vidt jeg hittil har sett, ingen som har greid å gjøre det like enkelt.

Det enkleste er nok fortsatt å editere på fila som sørger for oversikt over monterte filsystemer, /etc/fstab

For å knytte den delte katalogen delt på serveren 192.168.1.10 opp imot katalogen server i hjemmekatalogen til brukeren brukar, legger jeg inn følgende streng i /etc/fstab:

//192.168.1.10/delt /home/brukar/server cifs username=brukar,password=hemmelig,uid=brukar,gid=brukar,iocharset=utf8,users 0 0

Første del angir servernavnet, andre del angir lokalt monteringspunkt og tredje del spesifiserer filsystemet til cifs (common internet file system, tidligere kjent som samba eller smb). Deretter kommer brukernavn og passord på serveren, info om hvilken brukerid og brukergruppe man skal koble opp som, samt at filsystemet skal leses som utf8 (noe som er greit mtp. å få de sær-nordiske tegnene til å fungere). Argumentet users sikrer at brukere kan koble til og -fra nevnte montering uten root/sudo-tilgang, og er vel strengt tatt ikke nødvendig.

1 Comment

  1. Takk for interessant informasjon

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*

© 2018 friheim.com

Theme by Anders NorenUp ↑