friheim.com

Teknologi og øl

Month: september 2011

Shrink PDF

PDF-filer med mange bilder kan ha det med å bli store og tunge. Spesielt ser jeg av og til autogenererte PDF-filer med mange bilder, hvor bildene blir lagt inn uten å få endret størrelse først. Da kommer GhostScript inn i bildet! Følgende script kan lagres og kjøres fra kommandolinje i Linux. Lagre det som shrink.pdf, og kjør det med navnet på den store fila som argument:

#!/bin/sh

gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER \
-sDEVICE=pdfwrite \
-dCompatibilityLevel=1.3 \
-dPDFSETTINGS=/screen \
-dEmbedAllFonts=true \
-dSubsetFonts=true \
-dColorImageDownsampleType=/Bicubic \
-dColorImageResolution=128 \
-dGrayImageDownsampleType=/Bicubic \
-dGrayImageResolution=128 \
-dMonoImageDownsampleType=/Bicubic \
-dMonoImageResolution=128 \
-sOutputFile=mindre_$1 \
$1

Jeg greide å få redusert størreslen på ei PDF-fil fra 35,6 Mb til 1,3 Mb med dette scriptet. Det blir nok e-postmottakeren glad for!

Mutt med Gmail

Fler og fler har fått øynene opp for Gmail – en rask, pålitelig og gratis mailleverandør med god spam-vask. Et par svakheter er det imidlertid med Gmail – bl.a. har ikke jeg funnet noen enkel måte å sortere e-post i ulike mapper på eller enkle måter å sette opp regler for å sende nye e-poster direkte inn i ulike mapper. Det er jo mulig å merke spesielle e-poster med ulike tags, men de ligger uansett i innboksen sammen med alt annet. Og dette blir temmelig uoversiktlig.

For snart ti år siden stiftet jeg bekjentskap med Mutt, en tekstbasert og kraftig e-postleser som kan konfigureres til det uendelige. I tillegg til at den kan settes opp til å sortere og behandle ulike e-poster og vedlegg automatisk, kan den også installeres på en server så du kan bruke den fra andre lokasjoner; alt du behøver er en nettforbindelse og et terminalvindu. Eller som opphavsmannen selv sier om Mutt: «All mail clients suck. This one just sucks less.»

Tidligere måtte du bruke andre programmer for å hente og sende e-post, men mutt har utviklet seg og nå går det som en lek å bruke den mot IMAP iallefall.

Slik går du frem for å installere og konfigurere mutt på en Ubuntu/Debian/Mint-klient: (takk til CrunchBang linux for denne oppskriften).

sudo apt-get install mutt muttprint urlview

Deretter oppretter du kataloger som mail kan lagres i:

mkdir .mutt .mutt/cache

Så oppretter du fila .muttrc i hjemmekatalogen din, og legger inn følgende innhold: (men med dine brukeravn og passord såklart)

# Brukerinformasjon
set from = «brukernavn@gmail.com»
set realname = «Ditt Navn»
set imap_user = «brukernavn@gmail.com»
set imap_pass = «passord»

# Mutt gjenkjenner dine «labels» hos gmail og kobler dem med lokale mapper. Mer utdypende info om det finnes her.
# Sendte meldinger lagres på gmail-serveren som standard, så du behøver ikke å ta hensyn til det.
set folder = «imaps://imap.gmail.com:993»
set spoolfile = «+INBOX»
set postponed =»+[Gmail]/Drafts»
set trash = «imaps://imap.gmail.com/[Gmail]/Trash»

# Lokale kataloger
set header_cache =~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir =~/.mutt/cache/bodies
set certificate_file =~/.mutt/certificates

set smtp_url = «smtp://brukernavn@smtp.gmail.com:587/»
set smtp_pass = «passord»

#Tastatursnarveier
bind editor <space> noop
macro index gi «<change-folder>=INBOX<enter>» «Innboks»
macro index ga «<change-folder>=[Gmail]/All Mail<enter>» «All e-post»
macro index gs «<change-folder>=[Gmail]/Sent Mail<enter>» «Sendt e-post»
macro index gd «<change-folder>=[Gmail]/Drafts<enter>» «Kladd»

#Noe småtteri
set move = no  #Slutt å spør om å flytte leste meldinger til mbox!
set imap_keepalive = 900

#Ekstra greier – dette kan du forandre av hjertens lyst…

#Mailens header – viktig, men stort sett uinteressant
ignore «Authentication-Results:»
ignore «DomainKey-Signature:»
ignore «DKIM-Signature:»
hdr_order Date From To Cc

ignore *
unignore from: date subject to cc
unignore x-mailing-list: posted-to:
unignore x-mailer:

# Utseendet teller jo…
set markers=no # ikke sett «+» foran tekst som går over flere linjer
set pager_index_lines= 8 # Størrelsen på index-vinduet
set sort = ‘threads’ # Sorteringa av e-posten.
set sort_aux = ‘last-date-received’

# Editor – Vim såklart…
set editor=’vim + -c «set textwidth=72» -c «set wrap» -c «set nocp» -c «?^$»‘

# Alias…
set alias_file= ~/.mutt/aliases
set sort_alias= alias
set reverse_alias=yes
source $alias_file

Tilslutt endrer du rettigheter på fila, slik at ikke passordet ditt kommer på avveie:

chmod 700 ~/.muttrc

Voilá! Du skal nå være i stand til å kjøre Mutt fra terminal! Tilvalgsstoff: Søk litt på google for å se hvordan ulike mime-typer skal behandles automatisk i Mutt. Hva om f.eks. vedlegg som Word-dokumenter automatisk kjøres gjennom Antiword og lagres som ren tekst for deg? Eller alle bildevedlegg automatisk lagres i én katalog? Uante muligheter – eller for å bruke markedsplanen til underbuksegnomene i South Park:

  1. Use mutt on linux
  2. ????
  3. Profit!

© 2018 friheim.com

Theme by Anders NorenUp ↑