friheim.com

Teknologi og øl

Date: desember 19, 2010

Windows «superkataloger»

For å samle superfunksjoner i mapper fremfor å bruke «wizards» – opprett mapper med følgende navn:

Superkontrollpanel.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
DefaultLocation.{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
Biometrics.{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
PowerPlan.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
IconsAndNotifications.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
WindowsVault.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
InstallFromNetwork.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
WindowsDefaults.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
PublicKeyTokens.{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}
ManageWirelessNetworks.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}
CurrentNetwork.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
Drives.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
RemoteAppAndDesktop.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
FirewallSettings.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
PerformanceRating.{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}

TeX – eller LaTeX om du vil

TeX er et scripstpråk du kan benytte for å skrive større, og ikke minst penere, dokumenter. Artig er det også.

Ei standard TeX-fil kan bygges opp slik:


\documentclass[a4paper,12pt,norsk]{article}
%report, article, book, letter osv. brev funker visstnok også.

\usepackage{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\author{Ivar Friheim}
\title{Dette er en tittel}

\begin{document}

% genererer tittelside
\maketitle

% setter inn innholdsfortegnelse
\newpage
\tableofcontents
\newpage

%Section lager nummererte overskrifter, paragraph kun overskrifter
\section{Innledning}
\subsection{prolog}

\include{filnavn}

\end{document}

Grep

Grep er artig.

Finn e-postadresser i ei tekstfil:
egrep -o ‘[^[:space:]]+\>@[a-zA-Z_\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}’

© 2018 friheim.com

Theme by Anders NorenUp ↑